สามารถเข้าชม Facebook ของโรงเรียนอนุบาลบูรณะศึกษาได้ที่

https://www.facebook.com/buranasuksa17

ขอบคุณค่ะ